123

123

Sáu món làm nên tên tuổi Hà Nội

Hà Nội ngày nay là thủ đô của nước Việt Nam và ngày xưa là kinh đô của hầu hết các vương triều phong kiến Việt. Do đó, lịch sử Hà Nội gắn liền với sự thăng trầm của lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ, và các món ăn đặc trưng cũng nhiều theo bề dày lịch sử.